Home > Maplet Programming > Tổng quan về Maplets

Tổng quan về Maplets


Các ứng dụng Maplets là gì?

Một ứng dụng Maplet đó là một chương trình với giao diện đồ họa người sử dụng (GUI – graphical user interface) bao gồm các đối tượng: windows, textboxs, menus, buttons và hàng loạt các visual interfaces khác. Các ứng dụng maplet chạy trên nền Java Runtime Environment[TM].

Các thuật ngữ cơ bản

– Window: cửa sổ trên đó bao gồm nhiều đối tượng khác, các đối tượng này có thể điều khiển các chức năng và cách bố trí của window. Một ứng dụng Maplet có thể gồm nhiều windows

– Dialog: hộp thoại, chứa các đối tượng khác tuy nhiên không giống với window là các đối tượng của nó có một cấu trúc địịh trước.

– Elements: các đối tượng, tập hợp các đối tượng sẽ tạo một ứng dụng Maplet, thí dụ: windows, buttons, and check boxes

– Layout: bố trí, một cách bố trí sẽ xác định các đối tượng trong Maplet sẽ được biểu diễn như thế nào.

Cách tạo các ứng dụng Maplets

Có hai cách để tạo các ứng dụng Maplets:

– Sử dụng Maplets package (syntax-based)

– Sử dụng Maplet builder (GUI-based)

Những phần này sẽ được đề cập chi tiết trong các bài sau.

Advertisements
Categories: Maplet Programming Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: