About me

Tuan-Minh Nguyen (Nguyễn Tuấn Minh) (03-04-1988, Hue – Vietnam)

I study Probability Theory as a PhD student under the supervision of Professor Stanislav Volkov and Professor Tatyana Turova at Centre for Mathematical Sciences, Lund University.

Email: nguyen@maths.lth.se

Official address: Room 327A, Centre for Mathematical Sciences – Lund University, Sölvegatan 18, SE-22100 Lund, Sweden.

Research Interests:

– Random Walks on Discrete Structures; Random Geometry.
– Discrete Stochastic Systems; Queueing Systems
– Malliavin Calculus and Stein’s Method; Stochastic PDEs.
– Fourier Analysis and Analysis of PDEs.
– Matrix Analysis; Enumerative Combinatorics.

Publications

(last updated: 24 Jan 2017)

[1] Classical solution of the Cauchy problem for biwave equation: Application of Fourier transform (with Victor Korzyuk and Nguyen Van Vinh;  Mathematical Modelling and Analysis; Volume 17 (2012), Issue 5, p. 630-641.
[2] Queueing system GI/M/1 with admission control (with Alexander Dudin; Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seria 1. Fizika, Matematika, Informatika,  Volume 2012 (2012), Issue 3, p. 135-141.
[3]  Conservation law for the Cauchy-Navier equation of elastodynamics wave via Fourier transform (with Victor Korzyuk and Nguyen Van Vinh); Trudy Instituta Matematiki; Volume 24 (2016), Issue 1, p. 100–106.
[4] A universal result for consecutive random subdivision of polygons (with Stanislav Volkov; Random Structures & Algorithms;  First online published: 4 November 2016.

Unpublished papers

[5] Malliavin-Stein method for multi-dimensional U-statistics of Poisson point processes. arXiv:1111.2140 [math.PR]
[6] Strongly vertex-reinforced jump process on graphs (with Olivier Raimond). In preparation, 2017.
[7] On a class of random walks in simplexes (with Stanislav Volkov). In preparation, 2017.

Talks

[1] Queueing system GI/M/1 with randomized threshold admission control. International congress on Computer Science: Information Systems and Technologies (CSIST’2011), Republic of Belarus, Minsk, October’ 31 – November’ 3, 2011. [Fulltext]
[2] Malliavin-Stein method for multi-dimensional U-statistics of Poisson point processes. XI Belarusian mathematical conference, Republic of Belarus, Minsk, November 5–9, 2012. [Fulltext]

 1. SuperDragon
  August 22, 2009 at 1:51 pm

  Sao mathvn không vào được hả anh?

 2. May 18, 2010 at 11:44 pm

  hi ban 🙂

  Matrix la the manh cua ban. 🙂

 3. May 30, 2010 at 11:09 am

  chào bạn,

  Mình có 1 phương trình PDE 3 biến như sau :

  D u[x,y,t] d2 u d2 u d2u
  ————– = —— + —– + ——
  D t dx2 dy2 dz2

  Với boundary condition là là 1 hàm điều kiện : x = 1, u = 1

  Bạn có thể chỉ mình cách giải ko?

 4. May 31, 2010 at 12:03 am

  Bạn đang nhắc đến phương trình truyền nhiệt
  \frac{\partial u}{\partial t} = a \nabla^2 u+f
  rất tiếc mình ko hiểu boundary condition của bạn cụ thể là thế nào, ý bạn là initial condition?

  Bạn xem ở đây chẳng hạn:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_equation

 5. June 1, 2010 at 6:53 pm

  Minh biet la phuong trinh truyen nhiet 🙂
  The ngoai bien doi Laplace ra, ban con co cach nao de giai ko? Vi bien doi Laplace nhuc dau qua.

 6. Quy
  November 27, 2010 at 2:51 pm

  Chào bạn mình co vấn đề này muốn hỏi
  Mình đang tập làm giao diện để giải bài toán, vấn đề đặt ra , mình có một hàm đã viết giải được một bài toán cụ thể đi kèm lời giải và các bước giải.
  Nhưng khi mình làm giao diện mình ko biết dùng gì để xuất ra lời giải
  mình đã thử gán : kq:=Baigiai(…,…)
  Sau đó xuất cái kq ra TextBox nhưng ko được

 7. December 3, 2010 at 5:26 pm

  Bạn nên dùng lệnh Evaluate. Nếu là công thức toán bạn nên xuất ra MathMLViewer sẽ đẹp hơn.

  Ví dụ:
  Giả sử input là một hàm số theo biến x được điền vào TextField có tham chiếu là TF, bài toán là tính nguyên hàm của hàm này rồi xuất ra MathMLViewer có tham chiếu là ML, thế thì

  Evaluate(‘ML’ = ‘Int(TF, x) = int(TF, x) + C’)) là onclick của một đối tượng nào đó (Button, ToolBarButton, MenuItem…)

  Bạn có thể xem mẫu:
  https://tuanminh1988.wordpress.com/2009/06/27/tools-bar/
  nhưng để đơn giản bạn có thể thay toolbar bằng button là được
  Hi vọng bạn làm tốt.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: