TeX

Soạn thảo tiếng Nga với mã UTF-8 cho MikTeX


Trong phần trước có giới thiệu về gói soạn thảo tiếng Nga với mã KOI8-R. Tuy nhiên UTF-8 vẫn là mã phổ biến hơn, tiện lợi trong quá trình soạn thảo một tài liệu khoa học tiếng Nga.

Bạn cần download gói Unicode ở đây, và gói Cyrillic ở đây. Sau đó giải nén, và copy lần lượt vào các thư mục

C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\unicode

C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\cyrillic

Sau đó vào Start Menu> MikTeX 2.7> Settings> General, nhấp vào nút Refresh FNDB Update Formats.

Để sử dụng gói này, bạn khai báo như sau:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage[T2A]{fontenc}

\usepackage[utf8x]{inputenc}

\usepackage[russian]{babel}

\begin{document}

\textsc{ Я вас любил…}\\

Я вас любил: любовь еще, быть может,\\

В душе моей угасла не совсем;\\

Но пусть она вас больше не тревожит;\\

Я не хочу печалить вас ничем.\\

Я вас любил безмолвно, безнадежно,\\

То робостью, то ревностью томим;\\

Я вас любил так искренно, так нежно,\\

Как дай вам бог любимой быть другим.\\

1829\\

\end{document}

Có thể sử dụng file mẫu, download ở đây

TeX

Cài đặt TeX với các gói ngôn ngữ Nga, Việt


Giới thiệu

TeX_lion

TeX là chuẩn soạn thảo văn bản phổ biến nhất, tiện dụng nhất cho người học tập và nghiên cứu trong các ngành Khoa học Tự nhiên. TeX ngày nay gần như là tiêu chuẩn bắt buộc để soạn thảo các giáo trình, bài báo khoa học, luận văn, … trong các trường Đại học và các viện nghiên cứu.

Cách cài đặt

Cài đặt TeX: Setup file basic-miktex.exe (download ở đây)

– Cài đặt trình soạn thảo (TeXMaker): setup file TeXMaker.exe (download ở đây)

– Cài đặt gói Tiếng việt: cần cài đồng thời cả hai gói sau trong thư mục Packages

   + Cài đặt gói VnTex: giải nén file vntex.zip (download ở đây) thành thư mục vntex, chép vào đường dẫn của MikTeX đã cài: C:\Program Files\MiKTeX 2.7\
  
   + Cài đặt gói Unicode Vietnam: giải nén file uvn.zip (download ở đây) thành thư mục uvn, chép vào đường dẫn của MikTeX đã cài: C:\Program Files\MiKTeX 2.7\
  
   Sau đó vào Start Menu>Programs>MikTeX 2.7> Settings>

   Sẽ có cửa số MikTeX Option>Roots hiện lên
 
   Nhấp vào nút Add và lần lượt chọn thư mục vntex, uvn trong C:\Program Files\MiKTeX 2.7\
  
   Sau đó vào MikTeX Option>General nhấp vào nút Refresh FNDN
  
   Như vậy ta đã kết thúc cài đặt
  
– Cài đặt gói Tiếng Nga: tương tự với file russ.zip (download ở đây)

– Tùy biến chương trình soạn thảo:

Bật cửa sổ TeXMaker. Vào Options> Configure TeXMaker>Editor>

 + Editor Font Family: chọn font cho trình soạn thảo
 
 + Editor Font Size: chọn cỡ font
 
 + Editor Font Encode: Chọn mã font. Đối với soạn Tiếng Việt bằng gói Unicode Việt nam thì chọn mã UTF-8, Đối với soạn tiếng Nga chọn mã KOI8-R.
 
-Chạy thử file (Download các file mẫu ở đây)

  + Văn bản Tiếng Việt: Mở file sample_vi.tex bằng TeXMaker (chú ý mã font mặc định trước khi mở phải là UTF-8). Nhấp vào Tools>LaTeX để biên dịch file sample_vi.tex thành sample_vi.dvi, vào Tools>PDFLaTeX để biên dịch file sample_vi.tex thành sample_vi.pdf. Các file PDF,DVI đã biên dịch chứa cùng thư mục với file sample_vi.tex (Nên tốt nhất để soạn thảo một văn bản bạn nên cho vào một thư mục riêng)
 
  + Văn bản Tiếng Nga: Mở file sample_ru.tex, làm tương tự như chú ý mã font mặc định trước khi mở phải là KOI8-R.
 
Tài liệu hữu ích:

(updating)